.

Çevre ve Sosyal Yönetim Politikası

Aklease geçmişten bugüne tüm faaliyetlerinde çevresel olarak güvenilir ve sürdürülebilir projeleri finanse etmeye odaklandı.

Aklease ilk çevresel politikasını Nisan 2011 tarihinde kredi politikalarına dâhil etti.

Türkiye'de bu konuda da lider leasing şirketi olma hedefine yönelik olarak, Nisan 2013 tarihinde mevcut zaman içinde gelişen politikasını netleştirdi. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kapsamında, Aklease’in çevresel hassasiyetleri çerçevesinde aşağıdaki ilkeleri benimsedi. Bu durumda Aklease’de;

 1. Türkiye'de sürdürülebilir gelişime katkıda bulunacak, çevreye pozitif etki edecek (green energy) teşvik edici projeler desteklenir.
 2. Birleşmiş Miller Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde (UN Global Compact) yer alan tüm unsurların, Aklease’in müşterileri tarafından da uygulanması beklenir. Birleşmiş Milletler Küresel Kompakt’ın (UNGC) 10 ilkesi (insan hakları, işçiler, çevre ve yozlaşmayla mücadele konulu), sorumlu ve sürdürülebilir prosedürleri geliştirme ve uygulama alanındaki yönetim platformudur.
 3. Şirket; çevresel ve sosyal konular, iş güvenliği ve sağlık, güvenlik ve koruma konularında ulusal yasalar ve yönetmeliklerin kapsamında uygunluğu sağlar.
 4. “Çevresel ve Sosyal Değerlendirme”ye tâbi leasing işlemleri, Çevresel Etki Değerlendirme Raporları için gereklidir ve ÇED yönetmelikleri ve ilgili yasalara göre değerlendirilir.
 5. Leasing işlemlerinde çevresel ve sosyal risk kriterleri dikkate alınır ve çevre üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan projeler desteklenmez.
 6. Leasing işlemleri, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Formu (ÇSDF) esas alınarak değerlendirilir.
 7. Yenilenebilir enerji yatırımları, çevre dostu teknolojik projeler, atık dönüşüm yatırımları, karbon emisyon azaltma projeleri, verimlilik artırıcı yatırımlar gibi çevresel koşulları iyileştirici projelerin kredilendirilmesine öncelik verilir.
 8. Aklease, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirger.
 9. Çevresel ve Sosyal Politika, karar verme aşamasına kadar tüm süreçte görev alan personelin sorumluluklarını tanımlar.
 10. İnsan haklarının korunmasına destek verilir ve saygı gösterilir. Çocuk istismarı veya zorla çalıştırma ile ilgili ulusal standartlara uyulur.
 11. İş koruma, mesleki güvenlik ve sağlık ve yangın korumayla ilgili konular göz önüne alınır. Güvenlik gelişimine katkı sağlayan sistem gelişimi ve çalışan yeterliliğinin geliştirilmesi desteklenir.
 12. Enerji ve kâğıt tasarrufuna önem verilir.
 13. "Yasaklı Faaliyet Listesi," uygulamalarda etkin olarak kullanılır. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi, ele alınacak Yasaklı Faaliyet Listesi’nde tanımlanan faaliyetleri içerir.