Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Politikalar  >  Çeşitlilik Ve Kapsayıcılık Politikası
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası

AKLEASE İÇİN ÇEŞİTLİLİK

Aklease için çeşitlilik bizi benzersiz kılan tüm özellikleri kucaklamaktır

Ülkemizin insan potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsat yaratmaktır

Milliyet, cinsiyet, inanç, yaş, engellilik hali, medeni durum, cinsel yönelim demeden tüm farklılıklarımızla yan yana olmaktır.

AKLEASE İÇİN KAPSAYICILIK

Kapsayıcılık bakış açısı ile farklı düşünceleri, kimlikleri, bakış açılarını kucaklıyoruz,

Farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyor ve destekliyoruz,

Katılımcı, özgür, farklı fikirlere açık bir kurum kültürünü yaşatmayı amaçlıyoruz,

Kırılgan grupları destekliyoruz.

NELER YAPIYORUZ

İş dünyasında yer bulmakta zorlanan, kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süreli işsizleri kırılgan gruplar olarak kabul ediyoruz.

İş ilanlarımızda, kırılgan gruplar için ayrımcılık çağrıştıran ifadelere yer vermiyoruz.

Ehliyet zorunluluğuyla engelli bireyleri, askerlik zorunluluğuyla genç erkekleri dışarda bırakmıyoruz.

İşe alım, performans değerlendirme, kariyer konularında yetkinliğe bakıyoruz.

Kadın aday ve çalışanlara evlilik ya da çocuk planları olup olmadığını sormuyoruz.

Medeni hal, çocuk sahibi olup olmama gibi faktörlerin işe alım ve kariyer kararlarımızı etkilemesine izin vermiyoruz.

Kadın çalışanlarımızın doğum izinlerini eksiksiz kullanmasını teşvik ediyoruz. Aynı görev ve şartlarla işe dönmesini sağlıyoruz.

Çocuk, yaşlı, hasta, akraba bakımı gibi ihtiyaçları toplumsal cinsiyet unsuru fark etmeksizin değerlendiriyoruz.

İşe yeni başlayan çalışanlarımıza çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımızı aktarıyor, Aklease kültürüne adapte olmalarını sağlıyoruz.

Ayrımcılık, mobbing, şiddet ya da tacizle karşılaşan çalışanlarımızın ulaşabileceği Şirket Etik Hattımız (etik@aklease.com) ve İK bildirim mekanizmalarını düzenli şekilde duyuruyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. 

Müşterilerimiz için de çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açısı ile yaklaşıyoruz. Müşterilerimiz arasında din, dil, milliyet, yaş, cinsiyet ve benzeri konularda ayrımcılık yapmıyoruz. Ürün ve hizmet kalitemizi müşterilerimizin kişisel özelliklerine göre değiştirmiyoruz.

Finansal ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun, uygulanabilir ürün, hizmet, çözümler sunuyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımızı toplumun dokunabileceğimiz her noktasına taşımayı amaçlıyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili çalışmalarımızın etkisini sürekli izliyor, kendimize koyduğumuz hedefleri farklı göstergeler ile takip ediyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışımız doğrultusunda aksiyonlarımıza Aklease Etik İlkeler dokümanımızda yer veriyoruz.

SORUMLULUKLAR

Hazırlayan

:

 İnsan ve Kültür Bölümü

Onaylayan

:

 Yönetim Kurulu

Yayımlayan

:

 İnsan ve Kültür Bölümü

Kullanıcılar

:

 Tüm Aklease çalışanları ile Aklease adına çalışanlar bu dokümanın kapsamındadır.


YÜRÜRLÜK ve REVİZYON

Bu doküman ve dokümanda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.