Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Sürdürülebilirlik  >  Çevresel Ve Sosyal Politikalar
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Çevresel ve Sosyal Politikalar

Aklease olarak geçmişten bugüne tüm faaliyetlerimizde çevresel olarak güvenilir ve sürdürülebilir projeleri finanse etmeye odaklandık.

İlk çevresel politikamızı Nisan 2011 tarihinde kredi politikalarımıza dâhil ettik. Türkiye'de bu konuda da lider leasing şirketi olma hedefine yönelik olarak, Nisan 2013 tarihinde mevcut zaman içinde gelişen politikamızı netleştirdik.

Süreçlerin daha etkin işletilebilmesi için global kreditörlerin taleplerini de dikkate alarak gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2019 yılında Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Politika ve Prosedürlerimizi güncelledik. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kapsamında, Aklease olarak çevresel hassasiyetler çerçevesinde aşağıdaki ilkeleri benimsedik;

 1. Türkiye'de sürdürülebilir gelişime katkıda bulunacak, çevreye pozitif etki edecek (green energy) teşvik edici projeleri destekliyoruz.
 2. Birleşmiş Miller Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde (UN Global Compact) yer alan tüm unsurların, müşterilerimiz tarafından da uygulanmasını bekliyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel Kompakt’ın (UNGC) 10 ilkesi (insan hakları, işçiler, çevre ve yozlaşmayla mücadele konulu), sorumlu ve sürdürülebilir prosedürleri geliştirme ve uygulama alanındaki yönetim platformudur.
 3. Şirketimiz; çevresel ve sosyal konular, iş güvenliği ve sağlık, güvenlik ve koruma konularında ulusal yasalar ve yönetmeliklerin kapsamında uygunluğu sağlar.
 4. “Çevresel ve Sosyal Değerlendirme”ye tâbi leasing işlemleri, Çevresel Etki Değerlendirme Raporları için gereklidir ve ÇED yönetmelikleri ve ilgili yasalara göre değerlendirilir.
 5. Leasing işlemlerinde çevresel ve sosyal risk kriterlerini dikkate alırız ve çevre üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan projeleri desteklemiyoruz.
 6. Leasing işlemlerini, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Formu (ÇSDF) esas alınarak değerlendiriyoruz.
 7. Yenilenebilir enerji yatırımları, çevre dostu teknolojik projeler, atık dönüşüm yatırımları, karbon emisyon azaltma projeleri, verimlilik artırıcı yatırımlar gibi çevresel koşulları iyileştirici projelerin kredilendirilmesine öncelik veriyoruz.
 8. Aklease olarak şirket faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirgiyoruz.
 9. Çevresel ve Sosyal Politika, karar verme aşamasına kadar tüm süreçte görev alan personelin sorumluluklarını tanımlıyoruz.
 10. İnsan haklarının korunmasına destek veriyor ve saygı gösteriyoruz. Çocuk istismarı veya zorla çalıştırma ile ilgili ulusal standartlara uyuyoruz.
 11. İş koruma, mesleki güvenlik ve sağlık ve yangın korumayla ilgili konuları göz önüne alıyoruz. Güvenlik gelişimine katkı sağlayan sistem gelişimi ve çalışan yeterliliğinin geliştirilmesi destekliyoruz.
 12. Enerji ve kâğıt tasarrufuna önem veriyoruz.
 13. "Yasaklı Faaliyet Listesi," uygulamalarda etkin olarak kullanıyoruz. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi, ele alınacak Yasaklı Faaliyet Listesi’nde tanımlanan faaliyetleri içerir.