Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Uyum Görevlisi
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Uyum Görevlisi

26/02/2021 tarihinde MASAK Yönetmelik ve Tebliğlerine ilişkin değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; ülkemizde finansal kiralama şirketleri de Uyum Programı hazırlama yükümlülüğü kapsamına alınmıştır. Şirketimiz Uyum Görevlisi Bora Dönmez, 5549 sayılı kanun ve bağlı mevzuatı gereğince görevini ifa etmektedir.

Uyum Görevlisi, 5549 sayılı kanun ve bağlı mevzuatı çerçevesinde Uyum Görevlisi olarak ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla oluşturulan uyum programını yürütür ve belirlenen görev ve sorumlulukları ifa eder. Ayrıca, yasal düzenlemelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalarda, şirketin ilgili diğer birimlerinin de rol ve sorumlulukları çerçevesinde rol üstlenmesi, sorumluluk alması, uyum risklerinin değerlendirilmesi, yasal uyumun sağlanması ve sürdürülmesine yönelik planlamaların yapılması, yasal uyum risklerinin ölçülmesi, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu’na raporlanması çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlar.

Kişisel verilerin korumasına ilişkin düzenlemelere uyum sağlanmasına yönelik uyum çalışmalarının etkinliği, yasal yükümlülüklere uyum durumunun izlenmesi ile olası uyum risklerin üst yönetime raporlanması Uyum Görevlisi tarafından koordine edilir.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere, şirketin, ilgili diğer kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan düzenlemelere uyumunu sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili yasal otoritelerle iletişim kurulması gerektiği hallerde Uyum Görevlisi de sürece dahil olur.