Leasing Süreci

Anasayfa  >  Leasing Süreci  >  Sık Sorulan Sorular
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Sık Sorulan Sorular

Finansal Kiralama nedir? 

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan leasing türlerinden biridir. 6361 sayılı kanundaki finansal kiralama tanımı için lütfen tıklayınız.

Aklease’in fatura bilgilerine nasıl ulaşabilirim? 

Aklease’in adres, vergi numarası, ticaret sicil numarası ve diğer resmi bilgilerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Nakit almak yerine leasing ile almanın avantajı var mıdır? 

Yatırımlarınızda leasing ile %100'e varan finansman imkânından faydalanabilirsiniz. Leasing ödemeleri uzun vadeli ve uygun maliyetlidir. Leasing ile yatırımlarınızı uzun vadeli finanse ederken, cebinizdeki paranız ile firmanızın işletme sermayesi ve diğer kısa vadeli finansman ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Leasing ile bazı ürünlere uygulanan indirimli KDV’den faydalanabilirsiniz. Leasing’in avantajlarının tamamı hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Neden Aklease’i tercih etmeliyim? 

Aklease, Türkiye'nin en değerli banka markası Akbank'ın %100 iştirakidir. Sektörünün önde gelen, büyük, yenilikçi ve öncü leasing şirketi olan Aklease ve sunduğu leasing çözümleri hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Neler lease edilebilir? 

Sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikri ve sınai hakları bu sözleşmeye konu olamaz. Türkiye'de yaygın olarak lease edilen ekipmanlar için lütfen tıklayınız.

Online başvuru yapabilir miyim? 

Online başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.

Leasing işlemlerinde çok sayıda prosedür olduğu doğru mudur? 

Hayır, leasing şirketleri satın alma, sigorta gibi konularda müşteri adına hareket ederek işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlar.

Leasing işlemlerinde neden masraf alınıyor? 

Leasinge konu ekipmanın, örneğin yurtdışından satın alınması ile ilgili akreditif, sigorta, navlun gibi maliyeti olan hizmetlere gereksinim bulunmaktadır. Leasing işlemlerinde müşterinin yapması gereken bu tip operasyonel süreçler leasing şirketi tarafından yürütülür. Leasing için alınan masraflar bu tip hizmetlerin sürekliliğini sağlamak içindir.

Leasing süreci nasıl işler? 

Leasing sürecine ulaşmak için tıklayınız.

Leasing’te ne gibi masrafler söz konusu? 

Yapılan işin niteliğine göre değişmekle birlikte, müşterilerden yönetim gideri, devir ücreti, sigorta primi, ithalat masrafları alınmaktadır.

İstanbul dışında size nasıl ulaşabilirim? 

İstanbul dışında yer alan şube bilgilerimize erişmek için lütfen tıklayınız.

Kaç tür leasing var? 

Leasing’in finansal ve operasyonel olmak üzere iki ana türü bulunmaktadır. Finansal kiralamada müşterinin amacı, leasing’e konu olan ekipmanı kiralamak suretiyle sahip olmak, operasyonel kiralamada ise leasing’e konu ekipmanı kira süresi boyunca kullanmak ve süre sonunda kiralayana iade etmektir.

Leasing ile banka kredisi arasında ne fark var? 

Leasing süresi boyunca, leasinge konu ekipmanın hukuki mülkiyeti leasing şirketindedir.
Leasing geri ödemelerinde BSMV ve/veya KKDF bulunmaz.
Leasing işlemlerinin, tutar sınırlaması olmaksızın Türk Lirası ve/veya döviz olarak (32 sayılı kanun çerçevesinde) yapılması mümkün.
Leasing'e konu ekipmanların satın alınması esnasında leasing şirketince ödenen KDV, müşterilerden leasing vadesi boyunca taksitler halinde geri alınır.
Leasing'te indirimli KDV uygulaması vardır.
Satın alma operasyonları, leasing şirketleri tarafından gerçekleştirilir.

Leasing’in avantajları nelerdir? 

Leasing, hızlı kredilendirme, operasyonel kolaylık, %100'e varan finansman imkanı gibi önemli avantajları olan, dünyada ve Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan uzun vadeli bir finansman yöntemidir. 32 sayılı kanun çerçevesinde finansal kiralama KDV oranı %1 olan ekipmanlar tutar sınırı olmaksızın döviz olarak finanse edilebilir. Leasing’in avantajlarının tamamı hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Leasing işlemleri bankalardaki kredi limitlerini etkiliyor mu? 

Hayır, leasing işlemleri için leasing şirketleri, bankaların sağlayacağı limitlerinden bağımsız limit tesis ederler.

Leasing işlemleri ile ilgili sağladığınız operasyonel kolaylıkllar nelerdir? 

1988'den bu yana edindiğimiz tecrübeyle leasing işlemlerinize konu olan tüm taşınır/taşınmazlarınızın her türlü satın alma işleminin eksiksiz ve zamanında yapılmasını, varsa leasing’e konu olan mal/ekipmanla ilgili yasal yükümlülüklerin takibini sağlıyoruz.

Leasing işlemlerinde alt limit var mıdır? Şirket olarak sizin bir limitiniz var mı? 

Leasing işlemlerinde teknik olarak bir alt limit bulunmamaktadır.

Aklease’e nasıl başvurabilirim? 

Aklease Şube bilgilerine erişmek için lütfen tıklayınız. Leasing ürünlerimizle ilgili ayrıca tüm Akbank şubelerinden de detaylı bilgi alabilirsiniz.

Teşvik belgeli işlemler leasing’e konu olabilir mi? 

Evet, yatırım teşvik belgeli işlemler leasing’e konu olabilir. Teşvik belgesinin finansal kiralama işlemine konu olan kısmı -yatırım alt tutarını sağlamak şartıyla- kiralayan şirkete devredilmesi suretiyle, belgenin sağladığı tüm muafiyet ve avantajlardan kiracının yararlanması mümkündür.

Yeni kurulmuş şirketler leasing kullanabilir mi? 

İstenen bilgi ve belgeleri temin eden, gerekli görüldüğü takdirde, istenen teminatları verebilen yeni veya mevcut tüm kuruluşlar leasing kullanabilir.

Yurtdışı bayraklı tekne için leasing kullanılabiliyor mu? 

Evet, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı bayraklı tekne leasing’i kullanılabiliyor.

Leasing işlemlerinde ne tip bilgi ve belgeler talep edilir? 

Leasing başvurunuzun ve onaylanması halinde, sözleşmenin düzenlenebilmesi için ekteki evrakların tarafımıza ulaştırılması yeterlidir. Gerekli evrak listesine erişmek için lütfen tıklayınız.

Leasing yurtdışından alınacak makine ve ekipmanlar için de kullanılabilir mi? 

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışından alınacak ekipmanların finansmanında leasing kullanılabilir.

Kimler leasingden faydalanabilir? 

Türkiye'de şahıs firmalarından büyük holdinglere kadar işlem yapmaya yetkili tüm tüzel kişiler leasing kullanabilir.

Kullanılmış ekipmanları lease edebilir miyim? 

Leasing, kullanılmış (ikinci el) ekipmanların da finansmanında kullanılabilir.

Leasing işleminde ne gibi teminatlar istenmektedir? 

İşlemin niteliğine bağlı olarak şahıs ve/veya firma; kefaleti, gayrimenkul ipoteği, alacak temliki, teminat senedi, hisse rehni, nakit blokaj gibi teminatlar talep edilmektedir. Leasing işlemleri için alınan teminatlar her türlü vergi, resim, harç uygulamasından muaftır.

Birçok farklı marka, model ekipmana ihtiyacım var, bunları tek bir leasing sözleşmesi ile alabilir miyim? 

Evet, tek bir leasing sözleşmesiyle birden fazla marka, model ekipman için leasing kullanılabilir.

Leasing sözleşmemi üçüncü kişilere devredebilir miyim? 

Leasing sözleşmelerinin, leasing şirketinin bilgisi ve onayı dâhilinde üçüncü kişilere devredilmesi, diğer bir deyişle kiracı değişikliği yapılabilmesi mümkündür.

Leasing sözleşmesi iptal edilebilir mi? 

Sözleşmede ilgili maddenin yer alıyor olması ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla leasing sözleşmeleri iptal edilebilir.

Leasing sözleşmesi nasıl düzenlenir? 

Leasing sözleşmeleri, müşterilerle yapılan görüşmelerin ardından, anlaşmaya varılan konular üzerinden ve mevcut yasa ve düzenlemeler dâhilinde, uzman kadrolar tarafından düzenlenir. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’na ve Finansal Kiralama Sözleşmesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Leasing yapılan mal/ekipmanların sigortası yapılmalı mıdır? Sigortayı siz mi yoksa leasing’e başvuran kişi mi yapıyor? 

6361 sayılı yasa gereğince, leasing yapılan mal/ekipmanların sigortası yaptırılmalıdır. Mal/ekipmanların kimin tarafından sigorta ettirileceği sözleşmede gösterilir. Sigorta primleri kiracı tarafından ödenir.

Kiracı kimdir? Kiralayan kimdir? 

Kiracı, leasing kullanan, kullanmak isteyen yatırımcıdır. Kiralayan, kiracıya istediği ekipmanı kiralayan leasing şirketidir.

Kiralanan ekipmanın sahibi kimdir? 

Leasing süresi boyunca, kiralanan ekipmanın hukuki mülkiyeti kiralayan şirkete aittir; tüm kullanım hakkı ise kiracıdadır.

Leasing’de iki kere mi kdv ödenmektedir? 

Hayır, satın alırken ödenecek KDV'yi leasing şirketi müşteri adına öder, ilgili KDV de müşteriden leasing sözleşmesi boyunca vadeli olarak geri alınır.

Leasing’in sunduğu bir vergi avantajı var mıdır? 

Leasing ile alınan ekipmanların birçoğunda, yalnızca leasing’e özel %1 KDV oranı uygulanır. Leasing geri ödemelerindeki faiz tutarı vergi matrahından indirilebilir. Ayrıca leasing işlemlerinde alınan teminatlar için vergi, resim, harç istisnası bulunur. Taşınmazların satıp geri kiralamasında, Kurumlar Vergisi ve KDV istisnası bulunur ve indirimli tapu harcı uygulanır.

Enerji projelerini leasing yolu ile finanse edebilir miyim? 

Konvansiyonel, yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal vb.), kojenerasyon, enerji verimliliği ve enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik projelerinizdeki leasinge konu ekipmanlarınızı leasing ile finanse etmeniz mümkündür. Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Makine-ekipman leasinginde sağladığınız avantajlar nelerdir? 

Makine-ekipman leasinginde Aklease’in satın alma ile ilgili sağladığı operasyonel kolaylıklara kavuşursunuz. Ekipman ve projenizin niteliğine bağlı olarak, %100’e varan finansman imkanından faydalanır, nakit birikimlerinizi korursunuz.
Aklease ile leasing sözleşmenizi ve geri ödemelerinizi gelirinize ve nakit akışınıza uygun para birimiyle gerçekleştirebilirsiniz. Yalnızca leasing ile finanse edilmesi halinde %1 olan KDV oranından faydalanırsınız. İstemeniz halinde, piyasadaki kur/faiz gibi değişimlerden etkilenmez, sabit kira ödeme imkanına kavuşursunuz. Yurt dışından ekipman alımlarınızda, Aklease’in aracılığı ile uygun maliyetli ve uzun vadeli ülke kredilerinden faydalanabilirsiniz.

Tıbbi ekipmanların leasinginde sağladığınız avantajlar nelerdir? 

Leasing, Hekimlerin muayenehanelerinde kullandığı tıbbi cihazlardan anahtar teslim hastane projelerine kadar geniş bir alanda kullanılabiliyor. Tıbbi cihazların leasinginde sağladığımız avantajlar için lütfen tıklayınız.

Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan taşınmazlar leasinge konu olabilir mi? 

Evet. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yer alan taşınırların yanısıra 20/02/2014 tarihinde 4562 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle, OSB içinde yer alan taşınmazlar da leasinge konu olabilmektedir.

Ülke kredilerinin (eca-export credit agency) avantajları nelerdir? 

Ülke kredileri ile, yurt dışından temin edilen ekipmanlar için, uzun vadeli ve uygun maliyetli finansman imkanı sağlanır.
Satın alma ve bütün ithalat süreçleri, sizin adınıza leasing şirketi tarafından yürütülür.
Banka limitleriniz diğer işletme sermayesi ihtiyaçlarınız için hazırda bekletilir.
Leasing aracılığıyla kullanılan ülke kredileri risk santralizasyonu olan memzuçlara yalnızca leasing riski olarak kaydedilir.
İndirimli KDV avantajından yararlanılır.
5 milyon ABD doları altındaki işlemlerde de 32 sayılı kanun çerçevesindeki istisnalardan faydalanarak döviz üzerinden finansman imkanından faydalanılır.
Yatırım tutarının %85’i üzerindeki kısımda tek bir sözleşme ile finanse edilir.
Ülke kredileri hakkında daha detaylı bilgilere Şubelerimizden ulaşabilirsiniz.

Satıp geri kiralama yöntemi nedir? 

Müşterilerin mevcut taşınır (makine – ekipman vb) ve taşınmazlarının tamamını veya ihtiyacı kadar kısmını, leasing şirketine satıp geri kiralayarak müşterilerin ekipmanlarının defter değerini gerçek ekonomik değerlerine taşıdıkları ve kendilerine uzun vadeli bir kaynak/finansman sağladıkları finansal yönteme satıp geri kiralama denir. Bu kaynakla müşteriler isterlerse işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilir, isterlerse yeni yatırımlar yapabilirler. Sözleşme süresinin bitiminde, müşterilerin leasing şirketlerine satıp geri kiraladıkları taşınır-taşınmazları kendilerine aynen geri döner. Bkz. Bumerang Leasing

Satıp geri kiralama yönteminde vergisel bir istisna var mıdır? 

Taşınmazların satıp geri kiralamaya konu olması halinde, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnasından faydalanılabilir.

Sizden lease ettiğim bir ekipmanı/gayrimenkulu tekrar kiraya verebilir miyim? 

Evet, lease edilmiş bir ekipmanın tekrar kiraya verilmesi, diğer adıyla alt kiralama yapılması leasing şirketinin bilgisi ve onayı olması dâhilinde mümkündür.

Uçak işlemlerinde ne gibi avantajlarınız var? 

Yıllara dayanan uzmanlığımız sayesinde; geçici tescil sertifikası, işaret tescil rezervi, teşvik belgesi, gümrük ve ithalat işlemleri/izinleri, sigorta işlemleri, hukuksal çerçeve satış sözleşmesi, ülke kredisi ve hava taşıtları işlemlerinde karşınıza çıkabilecek diğer işlemleri, sizin adınıza hızlı ve güvenli şekilde yürütüyoruz. Uçak leasingi hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Kullandığım makineleri elimden çıkarmak istiyorum, ama nakite ihtiyacım var, bu konuda yardımcı olur musunuz? 

Evet, satıp geri kiralama ürünümüz Bumerang Leasing ile mevcut varlıklarınızın elinizden çıkmamasını sağlayarak size kaynak aktarabiliriz.

Bumerang leasing nedir? 

Bumerang Leasing, satıp geri kiralama alanındaki markamızdır.
Kısa zaman önce bir ekipman aldım, bunu leasing ile finanse edebilir miyim? Evet, satıp geri kiralama ürünümüz Bumerang Leasing ile mevcut varlıklarınızı finanse edebiliriz.

Sigorta poliçem elime ulaşmadı, ne yapmalıyım? 

Müşteri numaranız ve/veya sözleşme numaranızla birlikte sigorta@aklease.com adresine e-posta göndermeniz yeterlidir.

Leasing ödemelerimi TL ve YP veya birden fazla döviz cinsinden sepet yapabilir miyim? 

Evet, leasing ödemeleri Türk Lirası ve/veya 32 sayılı kanun çerçevesindeki istisnalardan faydalanarak EURO/USD veya istenilen/anlaşılan döviz üzerinden yapılabilir.

Leasing ödemelerimi uzatmak istiyorum, ne yapmalıyım? 

Vade uzatılması ile ilgili taleplerinizi şubelerimize iletebilirsiniz.

Elime nakit geçti, leasing ödemelerimin tamamını kapatmak istiyorum. Ne yapmalıyım? 

Leasing sözleşmesinde ortak karar alınmış olması ve sözleşme ile ilgili hüküm ve yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şartıyla leasing sözleşmesinin sonlandırılması mümkündür.

Esnek ödemeli leasing işlemi yapılabilir mi? 

Evet, standart aylık eşit ödemeli, eşit anapara ödemeli, üç ayda bir ödemeli, altı ayda bir ödemeli, ödemesiz dönem, mevsimsel ödemeli, balon ödemeli gibi projelerin nakit akışına uygun geri ödeme çözümleri uygulanabilir.

Kira faturam elime ulaşmadı, ne yapmalıyım? 

Sözleşme numaranız ve hangi aya ait faturayı talep ettiğinizin bilgisini fatura@aklease.com adresine e-posta olarak göndermeniz yeterlidir.

Kira ödemeleri hangi döviz cinsinde olmalı? 

Leasing sözleşmeleri ve kira ödemeleri Türk Lirası ve/veya 32 sayılı kanun çerçevesindeki istisnalardan faydalanarak EURO/USD başta olmak üzere her türlü yabancı para üzerinden yapılabilir.

Kira ödemelerimi otomatiğe bağlatabilir miyim? 

Aklease’e kira ödemelerinizi, Akbank Direkt Internet Şubesi ve Akbank Çağrı Merkezi (444 25 25) üzerinden gerçekleştirebilir, isterseniz Akbank Direkt İnternet Şubesi veya hesabınızın olduğu Akbank Şubesi’ne Otomatik Ödeme Talimatı vererek, ödemelerinizin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz.

Kira ödemelerini nereye yatırabilirim? 

Herhangi bir Akbank T.A.Ş. şubesinde hesap açarak, “Otomatik Ödeme Talimatı” ile kiralarınızı otomatik olarak ödeyebilirsiniz.

Leasing geri ödemeleri aylık eşit tutarlar üzerinden mi olmalıdır? 

Leasing geri ödemeleri genelde aylık eşit tutarlar şeklindedir. Bununla birlikte, projenizin nakit akışına uygun olarak aylık eşit tutar dışında artan ödeme, azalan ödeme, ödemesiz dönem, eşit anapara taksitli gibi alternatifler oluşturulabilir.

Leasing işlemleri kaç ay vadeli yapılabilir? 

Leasing işlemlerinde geri ödeme vadesi, projenin nakit akışına göre belirlenir. Piyasada ortalama leasing vadesi 48-60 ay arasında değişmekle birlikte, leasing şirketleri tarafından 120 aya varan vadelerde leasing kullandırımı yapıldığı görülmektedir.

Değişken bazlı kira ödemelerini sabit ödeme planına çevirebilir miyim? 

Evet, maliyetinin üstlenilmesi durumunda bu tip değişiklikler gerçekleştirilebilir.