Leasing Süreci

Anasayfa  >  Leasing Süreci  >  Gerekli Dokümanlar
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Gerekli Dokümanlar

Leasing başvurunuzun değerlendirilmesi ve başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde düzenlenecek sözleşme için gerekli evraklar…

 • Son 3 yıllık vergi dairesi tasdikli bilanço ve K/Z cetveli.
 • Son dönem gelir tablosu ve detay mizanı
 • Ticaret Sicil Gazetesi, hazirun cetveli (kuruluş ve değişiklikler)
 • İmza sirküleri / imza beyannamesi ve bağlı bulunulan ticaret sicil memurluğundan alınmış, imza yetkililerini gösteren yeni tarihli yetki belgesi
 • Faaliyet belgesi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Temsile yetkili kişilerin kimlik fotokopileri, TCKN bilgileri
 • Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış, firmanın vergi borcu olmadığına dair belge
 • Kiracı ve kefiller gerçek kişi ise son 3 ayda alınmış ikametgâh belgesi
 • Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınmış firma ve/veya ortaklar adına kayıtlı yeni tarihli gayrimenkul dökümü
 • Proforma fatura