Yatırımcı İlişkileri

Anasayfa  >  Yatırımcı İlişkileri  >  Kurumsal Yönetim  >  Yönetim Kurulu Komiteleri
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Yönetim Kurulu Komiteleri

Kredi İzleme Komitesi

Portföydeki gecikmeli ödeme yapan müşterilerin durumlarını takip eden ve bu müşteriler için konsolide risk yönetimi çerçevesinde uygulanacak aksiyonları belirleyen karar merkezidir. Komite, Başkanı’nın uygun görüşü ile ertelenmediği veya iptal edilmediği surette, her ay düzenli olarak toplanacaktır.

Çetin Düz, Başkan (Yönetim Kurulu Başkanı)
Yunus Emre Özben, Üye (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Ege Gültekin, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Eser Okyay, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Serhat Ünal (Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı)
Altan Şişman (Krediler Genel Müdür Yardımcısı)
İsmail Oğuz (Kredi İzleme ve Varlık Yönetimi Bölümü Başkanı)
Anıl Fırat (Akbank Ticari Krediler İzleme ve Takip Bölüm Başkanı)

Fonlama Komitesi

10 milyon ABD Doları ve üzerindeki borçlanma faaliyetlerinin, 5 milyon ABD Doları ve üzerindeki hazine faaliyetlerinin ve tutardan bağımsız olarak özellikli hazine ürünlerinin değerlendirilmesinden sorumludur. Komite, olağan olarak yılda 4 kez toplanır. Komite ayrıca gerekli gördüğü durumlarda da toplanabilir. Mazereti olmadığı sürece tüm komite üyeleri toplantılara katılmaktadır. Komite kararları, oybirliği ile alınır.

Gamze Şebnem Muratoğlu, Başkan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Savaş Külcü, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Türker Tunalı, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Eser Okyay, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Kredi Komitesi

Aklease Kredi Komitesi yetkisindeki kredi teklifleri komite üyelerinin onayına sunulmaktadır. Aklease Kredi Komitesi haftada bir kez yapılmaktadır. Komite kararı oybirliği ile alınmaktadır.

Çetin Düz, Başkan (Yönetim Kurulu Başkanı)
Yunus Emre Özben, Üye (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Eser Okyay, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu adına denetim ve gözetim faaliyetlerini yerine getirir. Denetim Komitesi bu kapsamda Yönetim Kurulu’nun aşağıda belirtilen hususların sağlanmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olur:

  • İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin sağlanması,
  • İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde işleyişinin ve üretilen bilgilerin bütünlüğünün gözetilmesi,
  • Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmelerin yapılması, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerinin düzenli olarak izlenmesi,
  • Önemli faaliyet risklerini (kredi, piyasa, operasyonel, likidite, yoğunlaşma, faiz, kur itibar riskleri ve diğer riskler) gözden geçirmek,
  • Yönetim Kurulu’nca belirlenen risk parametrelerine uyum düzeyinin izlenmesi,
  • İç ve dış yasal düzenlemelere uyumun izlenmesinde kullanılan sistemlerin etkinliğini kontrol etmek,
  • Yasal uyumsuzluk konuları karşısında alınan aksiyonları izlemek.

Denetim Komitesi, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli rapor almaktadır. Komite, şirket faaliyetlerinin süreklilik ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar ya da mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması halinde, bu hususları Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Komite, denetim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere her üç ayda bir düzenli olarak toplanır. Toplantıda kararlar “oy çoğunluğu” prensibi ile alınır. Akbank İç Kontrol Başkanı da YK üyesi olmamakla birlikte, finansal grup çatısı altında denetim takibi amacı ile toplantılarımıza katılım sağlamaktadır.

Savaş Külcü, Başkan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Türker Tunalı, Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ferhat Özçelik (Akbank İç Kontrol Başkanı)