Ürünlerimiz

Anasayfa  >  Ürünlerimiz  >  Turseff
Bu yazıyı paylaşın
 
 

Turseff

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSeff)

Aklease ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında, firmaların Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliği yatırımlarını ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) ile sağlanan fon kapsamında Aklease müşterileri uygun faizli leasing ve uzun vadeli finansman imkanından faydalanabilecektir.

Faydaları nedir?

2010 yılından beri aktif olan program, ilk faz (2010-2013) ve ikinci faz (2013-2017) süresince 1000’den fazla yatırım projesine 535 milyon €’dan fazla finansman sağlamıştır. TurSEFF 2017 yılında başlayan üçüncü faz ile yatırımları desteklemeye devam etmektedir. Sadece bir finansman programı olmaktan öte, TurSEFF'in yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan ekibi, yatırımcıların sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı leasing başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır.

Kimler yararlanabilir?

 • KOBİ kriterlerine* uygun firmalar
 • KOBİ kriterlerine* uygun, uygun ekipman üreticileri
 • Sadece özel sektörde olan KOBİ kriterlerine* uygun belediye hizmeti sağlayan firmalar
 • ESCO’lar ve ESCO müşterileri (KOBİ kriterine gereksinim yoktur)

TurSEFF finansmanı için uygun yatırımlar:

 • Kaynak Verimliliği Yatırımları:
  • Enerji Verimliliği yatırımları
  • Su Verimliliği yatırımları
  • Hammadde Verimliliği yatırımları
  • Atık Yönetimine dönük yatırımlar
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Kredi limit tutarları:

 • Üreticiler hariç olmak üzere uygun faydalanıcılar, her bir dilimi 5 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam maksimum 15 milyon €’ya (veya muadili) kadar finansman kullanabilir.
 • Üreticiler yatırım başına 1 milyon €’yu aşmamak kaydı ile toplam maksimum 5 milyon €’ya (veya muadili) kadar finansman kullanabilir.
 • Finansman ihtiyacı 250.000 € altında olan projeler için kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı geliştirilmiştir. Teknoloji Seçim Aracı ile değerlendirilen ve hızlı kredilendirme sürecine dahil olan yatırımlar, KDV dahil yatırım tutarı üzerinden finanse edilebilir.

Çevresel Faktörler

TurSEFF tarafından finanse edilecek tüm projelerin çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olması gerekmektedir.

* KOBİ kriteri: Tam zamanlı çalışan sayısı en fazla 250, yıllık satış hacmi 50 milyon € veya bilanço aktif büyüklüğü 43 milyon € veya altında olmalıdır.

Detaylı bilgi için sizi en yakın Aklease Şubesine bekliyoruz.